Bluetooth Vsp (Kết nối loa không có Bluetooth )
Đăng ngày 07-12-2018 Lúc 04:54'- 497 Lượt xem
Giá : 99 000 VND / 1 Sản Phẩm Tiêu Dùng
Bluetooth Vsp (Kết nối loa không có Bluetooth )
==> Kết nối loa không có Bluetooth, qua ứng dựng điện thoại hoặc máy để bàn từ xa.
Địa chỉ: Nhơn hòa, Tân Thạnh, Long An (Có thể
đến tận nơi để xem hàng...)